2 lutego 2018 roku. Pierwsze walne zebranie naszego stowarzyszenia. Wybraliśmy na 12-to miesięczną kadencję zarząd i cały skład osobowy. Przegłosowaliśmy nazwę, sporządziliśmy i podpisaliśmy statut. Wszystkie dokumenty zostały przygotowane do dostarczenia do sądu. W ten oto sposób dla wszystkich z nas rozpoczęła się nowa przygoda i nowe wyzwania.

Kontakt

Partnerzy

Historia

Strona Główna

Informacje

Walne Zebranie
02 lutego 2018

Wstecz

Aktualizowano: 15.02.2019  Godz. 10.00  -  Przy - Stań w Swobnicy ®

 

Redaktor naczelna tekstów: Katarzyna Tworek

Opisy i materiały historyczne: Krzysztof Pezda

Stronę stworzył: Łukasz Bączyk